پیکرهای مضطرب اگون شیله

پیکرهای مضطرب اگون شیله
اگون شیله در عمری کوتاه و آشفته موفق شد خطوط اصلی خلاقیت خود را رسم کند. نقاش جوانی که هم اعتراض مراجع اخلاقی و هم تمسخر مرشدان هنری را برانگیخته بود، امروزه از جسورترین پیشروان هنر مدرن شناخته می‌شود.

پیکرهای مضطرب اگون شیله

اگون شیله در عمری کوتاه و آشفته موفق شد خطوط اصلی خلاقیت خود را رسم کند. نقاش جوانی که هم اعتراض مراجع اخلاقی و هم تمسخر مرشدان هنری را برانگیخته بود، امروزه از جسورترین پیشروان هنر مدرن شناخته می‌شود.
پیکرهای مضطرب اگون شیله

بازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *